Úvodní stránka

Advokátní kancelář Mgr. Pavla Panošky poskytuje právní pomoc s individuálním přístupem k požadavkům a zájmům každého klienta.

Klienty jsou jak fyzické, tak právnické osoby především z České republiky.

Základním principem naší advokátní praxe je podrobná analýza právního problému a předestření možných variant jeho řešení, což klientovi umožňuje výběr konkrétního způsobu dosažení sledovaného cíle se znalostí všech důsledků.

Nezbytným předpokladem pro poskytování kvalitních právních služeb klientům, je sledování změn legislativy a rozhodovací praxe soudů.

Efektivita a transparentnost nákladů právních služeb
Zvýšenou pozornost věnujeme efektivitě poskytování právní pomoci
a optimalizaci nákladů klienta, proto jsou veškeré hotové výdaje předem konzultovány s klienty.

Podrobná a transparentní evidence veškeré činnosti advokáta při poskytování právní pomoci umožňuje klientovi průběžnou kontrolu účtované odměny i hotových výdajů.

Nahoru