Právo trestní

V oblasti trestního práva poskytujeme tyto služby:

  • obhajoba obviněného v trestním řízení
  • právní pomoc osobám odsouzeným (návrh na podmíněné propuštění z výkonu trestu, na podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu, návrh na odklad výkonu trestu)
  • příprava oznámení o skutečnostech nasvědčujících podezření ze spáchání trestného činu (trestní oznámení)
  • právní zastoupení osob poškozených trestným činem (vyčíslení a uplatnění nároku na náhradu škody a zastoupení poškozených v řízení před soudem)
Nahoru