Právo rodinné

V této oblasti poskytujem tyto právní služby:

  • právní poradenství snoubencům před uzavřením manželství při úpravě jejich budoucích majetkových poměrů (tzv. „předmanželské smlouvy“)
  • právní zastoupení v řízení před soudy v řízení o rozvod manželství, o výživné nezletilých dětí, o výživné manžela
Nahoru