Právní služby

Poskytujeme právní služby pro fyzické i právnické osoby v oblastech soukromého i veřejného práva na území České republiky. 

Zastupujeme naše klienty při jednáních se soudy a orgány státní správy i samosprávy. V zájmu klientů podáváme trestní oznámení, žaloby, stížnosti, odvolání i další opravné prostředky a další podání. 

Konkrétně nabízíme právní pomoc v těchto oblastech práva:
občanské právo a obchodní právo, trestní právo, pracovní právo a rodinné právo.

Při jednání s klientem (ale i s protistranou) je vždy kladen důraz na slušnost, vzájemný respekt, úctu a striktní dodržování pravidel profesionální etiky.

Dotazy klientů a odpovědi právníka

V rámci nabídky našich právních služeb jsme pro Vás připravili více či méně konkrétní informace a doporučení, které souvisí s některými vážnými životními situacemi: 
Pro kvalifikované a spolehlivé vyřešení právě Vašeho problému je však nutné podrobně znát všechny jeho okolnosti, proto důrazně doporučujeme konkrétní právní konzultaci. 
Nahoru