Právo pracovní

V této právní oblasti poskytujeme tyto služby:

  • příprava kompletní pracovněprávní smluvní agendy (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, dohody o hmotné odpovědnosti, okamžitého zrušení pracovního poměru, výpovědi z pracovního poměru, dohody o skončení pracovního poměru atd.)
  • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • náhrada škody způsobená pracovním úrazem
  • audit pracovněprávní agendy
  • právní zastoupení zaměstnavatele či zaměstnanců při kolektivním vyjednávání
  • právní zastoupení v řízení před soudy v pracovněprávních sporech
Nahoru