Právo obchodní

V této právní oblasti poskytujeme tyto služby:

Právo obchodních záležitostí

  • právní pomoc při založení obchodní společnosti (příprava zakladatelských dokumentů)
  • zvyšování, snižování základního kapitálu
  • převody obchodních podílů
  • příprava valných hromad
  • právní pomoc při zrušení a likvidaci společnosti

Obchodní závazkové vztahy

  • příprava obchodně právní smluvní agendy
  • vymáhání pohledávek z obchodního styku
  • ochrana dobré pověsti právnických osob
  • právní zastoupení v řízení před soudy ve věcech obchodních
Nahoru